Author Archives: admin

Giaodich24.vn là Thành viên Kinh doanh trực thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

 

Các nhu cầu về thông tin, giải trí, thương mại của các doanh nghiệp ngày càng tăng lên, sử dụng các dịch vụ tin nhắn SMS và tổng đài đang là một trong những cách giúp doanh nghiệp quảng bá thương hiệu của mình trên thị trường hữu hiệu nhất. HTS chuyên cung cấp các …

 

Kinh doanh thương mại

Với Phương châm “Cung cấp hàng hóa và dịch vụ tốt nhất – sớm nhất – hợp lý nhất – đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng”, Công ty CP Dịch vụ HT Việt Nam đã xây dựng được mối quan hệ hợp tác phát triển các sản phẩm thương mại trong nhiều lĩnh vực, với nhiều cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp rộng khắp trên phạm vi cả nước.