Tag Archives: Thương mại

Kinh doanh thương mại

Với Phương châm “Cung cấp hàng hóa và dịch vụ tốt nhất – sớm nhất – hợp lý nhất – đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng”, Công ty CP Dịch vụ HT Việt Nam đã xây dựng được mối quan hệ hợp tác phát triển các sản phẩm thương mại trong nhiều lĩnh vực, với nhiều cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp rộng khắp trên phạm vi cả nước.