Máy chủ riêng

Máy chủ riêng Bảng giá Liên hệ

Dịch vụ thuê máy chủ (Dedicated server) là dịch vụ cung cấp cho khách hàng toàn bộ hạ tầng bao gồm Phần cứng máy chủ, vị trí đặt máy chủ trên trung tâm dữ liệu (data center), máy chủ được kết nối Internet tốc độ cao với ip tĩnh riêng, ổn định về điện và hệ thống làm mát, chống cháy nổ...

 

CÁC ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI

- Tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu và chi phí vận hành

- Được tư vấn chọn cấu hình máy chủ phù hợp và được hỗ trợ cài đặt hệ điều hành, ứng dụng

- Dịch vụ hoạt động ổn định liên tục và bảo mật trong Trung tâm dữ liệu chuẩn


Up