Phần mềm Smart City

Phần mềm Smart City Bảng giá Liên hệ

Có thể hiểu rằng Smart city là một thành phố “bền vững và đáng sống”. Ở đó, người dân được sử dụng nhiều dịch vụ, tiện ích hơn, công bằng bình đẳng hơn, tiết kiệm hơn, môi trường sống được cải thiện hơn….

Còn theo khía cạnh công nghệ, smart city sử dụng các công nghệ ICT để hỗ trợ việc tổ chức, quản lý thành phố. Tất cả các hoạt động của các lĩnh vực khác nhau như y tế, giao thông, tài nguyên môi trường, điện lực…đều được thu thập dữ liệu (thông qua các thiết bị cảm biến, máy móc…) để đưa về trung tâm xử lý, hỗ trợ ra quyết định cũng như liên thông dữ liệu với nhau để để đưa ra quyết định xử lý chính xác, hiệu quả. Ví dụ như cảm biến đo độ sáng ngoài trời để quyết định bật đèn đường thay vì cài đặt giờ sẵn như hiện nay, hoặc hệ thống điều phối giao thông dựa trên dữ liệu thu thập được về thời tiết để đưa ra cảnh báo cho người tham gia giao thông.

Có thể hiểu Smart city như là một hệ thống hữu cơ lớn kết nối nhiều thành phần và các hệ thống con với hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể hành xử thông minh như con người, gồm mạng viễn thông số (các dây thần kinh), hệ thống nhúng thông minh (bộ não), các cảm biến (các giác quan) và phần mềm (tinh thần và nhận thức) kết nối với nhau theo hướng ngày càng hiệu quả hơn.


Up