Hệ sinh thái Archibus

Hệ sinh thái Archibus Bảng giá Liên hệ

Vào ngày 03/7/2018 vừa qua, HTs đã chính thức trở thành nhà phân phối trực tiếp các sản phẩm ứng dụng của Archibus tại Việt Nam. Archibus là hệ thống quản trị hạ tầng trên điện toán đám mây hoặc triển khai trực tiếp  trong việc Quản lý vốn Dự án, Quản lý Bất động sản, Quản lý tài sản Doanh nghiệp, Quản lý môi trường và rủi ro… được áp dụng trong các lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe, Giáo dục, Chính Quyền, Năng lượng, Viễn thông, Bất động sản, Bán lẻ, Thành phố thông minh và Tài chính... Theo đó, với gần 40 năm kinh nghiệm, tổ hợp Hệ sinh thái ARCHIBUS- có hơn 90 ứng dụng đã triển khai cho 8 triệu Khách hàng ở hơn 190 Quốc gia, đã chiếm lĩnh thị trường CAFM/CIFM/IWMS/TIFM/UIFM Toàn cầu với hơn 91% Thị phần. Đặc biệt, trong lĩnh vực BĐS, Archibus đã quản lý hơn 22 triệu tòa nhà và bất động sản, tiểu biểu là ở lĩnh vực chuyển đổi sang Thành phố thông minh.

 


Up