Giải pháp phần mềm phục vụ giám sát an toàn mạng

Giải pháp phần mềm phục vụ giám sát an toàn mạng Bảng giá Liên hệ

Công ty HTS cung cấp các giải pháp các giải pháp phần mềm phục vu giám sát an toàn mạng như sau:

I. Phần mềm HTS Social Monitor :Là phần mềm thu thập và giám sát thông tin từ mạng xã hội và các trang tin tức, bao gồm các phần mềm con :

  • Phần mềm thu thập dữ liệu : giúp thu thập dữ liệu từ các trang tin tức, từ các diễn đàn và mạng xã hội, các website chia sẻ video....
  • Phần mềm tiền xử lý dữ liệu : giúp phân loại và tiền xử lý các dữ liệu, đánh giá dữ liệu trước khi sử dụng
  • Phần mềm phân tích dữ liệu : giúp phân tích dữ liệu để tạo ra các báo cáo nhằm mục tiêu khác nhau

 

II. Phần mềm HTS Scan :Là phân mềm rà quét toàn bộ hạ tâng mạng, từ đó xác định những hệ thống nào có lỗ hổng đang tồn tại, bao gồm các phần mềm con :

  • Phần mềm rà soát mạng : giúp thực hiện rà quét toàn bộ các dải địa chỉ mạng để phát hiện các thiết bị mạng, từ đó tiến hành phân loại nhằm nhận diện các điểm yếu
  • Phần mềm đánh giá lỗ hổng bảo mật : giúp giám sát phát hiện các lỗ hổng và kịp thời đưa ra cảnh báo cho các IP, các tổ chức đang được theo dõi


Up