Giải pháp bảo mật

Giải pháp bảo mật Bảng giá Liên hệ

 

 

GIẢI PHÁP TƯỜNG LỬA

Các giải phát tường lửa phòng chống tấn công, tường lửa ứng dụng web, giải pháp chống Spam thư điện tử,…
 

 

 

GIẢI PHÁP SIEM

Giải pháp thu thập, phân tích sự kiện hệ thống, phân tích security log, nâng cao khả năng giám sát bảo mật trên toàn hệ thống.
 

 

 

GIẢI PHÁP ANTI-VIRUS

Giải pháp diệt virus dành cho hệ thống doanh nghiệp tích hợp cơ chế endpoint, DLP và ngăn chặn các phương pháp tấn công phổ biến.
 

 

 

GIẢI PHÁP CHỐNG DDOS

Cung cấp ciải pháp phòng chống tấn công từ chối dịch vụ hàng đầu thế giới, được tin dùng trong nhiều hệ thống lớn.
 

 

 

GIẢI PHÁP QUÉT LỖ HỔNG

Phần mềm quét bảo mật hệ thống hỗ trợ dưới dạng Desktop Application và Cloud-based luôn được cập nhật các lỗ hổng mới nhất từ nhà phát triển, phù hợp với tiêu chuẩn ISO, PCI DSS, …
 

 

 

GIẢI PHÁP QUÉT MÃ NGUỒN

Giải pháp quét bảo mật mã nguồn ứng dụng, nhanh chóng phát hiện các nguy cơ tồn tại trong giai đoạn phát triển ứng dụng.
 

 

 

GIẢI PHÁP LƯU TRỮ

Các giải pháp lưu trữ, sao lưu, phục hồi dữ liệu dành cho hệ thống có nhu cầu bảo đảm an toàn dữ liệu ở mức độ cao.
 

 

 

GIẢI PHÁP MẠNG KHÔNG DÂY

Giải pháp mạng không dây dành cho doanh nghiệp với hiệu năng cao, bảo đảm các tiêu chuẩn bảo mật thế giới.
 

 

 

GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG APT

Giải pháp phát hiện và ngăn ngừa các cuộc tấn công có chủ đích (APT) vào hệ thống thông qua các phương pháp phân tích tiên tiến.
 

 


Up