Brandname SMS

Brandname SMS Bảng giá Liên hệ

  • Brand SMS: Là giải pháp truyền thông hiện đại và trực tiếp thông qua tin nhắn hiện đại và trực tiếp thông qua tin nhắn tới điện thoại di động của người nhận. Qua đó, thương hiệu của doanh nghiệp sẽ xuất hiện dưới phần người gửi (From/ Sender) hoặc nội dung của tin nhắn.
  • HTS mang đến cho khách hàng dịch vụ nhanh chóng, chính xác, tin cậy, hiệu quả với nhiều tùy chọn về gói sản phẩm SMS, tùy biến thời gian, số lượng, đối tượng cho chiến dịch quảng cáo.


Up