Tên miền - Domain

Tên miền - Domain Bảng giá Liên hệ

Domain, hay còn gọi là tên miền, là một tên chỉ bao gồm các số 0..9 và các ký tự alpha (a,b,c,..) được sử dụng như một định danh máy tính riêng biệt (ví dụ : Web Server hay Mail Server) trên Internet. Domain cho phép người sử dụng Internet gõ vào một tên như hts.vn hay hts.net,... để định danh thay cho một con số địa chỉ. Ví dụ như 203.131.113.1. Mục đích của Domain là cho người sử dụng kết nối Internet tìm một địa chỉ Website hay gửi đến một địa chỉ mail với tên thân thiện dễ nhớ,... như hts.vn hay hts.net mà không cần phải nhớ những con số địa chỉ rắc rối. 

 

Đăng ký tên miền có nhiều mục đích như: xây dựng website để làm thương mại, quảng cáo, quảng bá thương hiệu, mua bán cho thuê lại,... 


Up